Behov?

Kvalitet i praktiken

Vilka behov har ni i er verksamhet?

 

 • Vill ni ha full kontroll på verksamheten?
 • Vill ni ha ett effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt?
 • Vill ni ha befintliga och prospektiva kunders förtroende?
 • Vill ni jobba in ett kvalitetssäkrat arbetssätt från början?
 • Vill ni certifiera er verksamhet för ISO 9001?

 

 

Om ni redan är certifierade: Är ni effektivare och lönsammare än innan?

Om inte så kanske ni vill försöka förbättra hela eller delar av systemet, såsom t ex:

 

 • Leveranssäkerhet
 • Reklamationshantering
 • Ständig förbättring (förbättringsarbete)
 • Kvalitetssäkring av inköp och underleverantörer
 • Bättre mätetal/KPI för att snabbare nå era mål, och styra verksamheten

   

   

   

Ring eller maila mig så kan vi diskutera era behov och vad jag kan göra för att hjälpa er.

 

Kvalitetskonsult Stefan Johansson (vilande) Tel: 070-676 1563 stefan@kvalitetipraktiken.se

Senast uppdaterad 15-01-09