ISO 9001

Kvalitet i praktiken

ISO 9001

 

Den gyllene standarden när det gäller kvalitetsarbete. Det är grunden för allt seriöst kvalitetsarbete. Standarden kräver inget orimligt, utan bara sådant som varje seriös verksamhet bör beakta oavsett.

(T ex tjänstebeskrivningar. Om en tjänsts arbetsuppgifter, ansvarsområde och/eller befogenheter inte är angivna så är det svårt att veta vad som ingår resp inte ingår, vad man bör/ska göra resp inte, och vad man kan/får göra resp inte. Det skapar osäkerhet och en stor risk att saker faller mellan stolarna. Det kan ev fungera när allt går enl rutin, men om något nytt el oförutsett inträffar så är risken stor att misstag sker därför att ingen vet vem som ska göra vad. När ingen information finns så måste någon ledningsperson rådfrågas. Det tar tid från både den som frågar och den som svarar. I värsta fall kanske en stor del av verksamheten måste stoppas. Osäkerhet om vad som gäller fungerar här precis som på aktiebörsen, det lägger en förlamande kall hand över verksamheten.)

 

Kundnöjdhet/kundtillfredsställelse är något som ISO 9001 trycker hårt på. Om man utgår från att kunden ska vara nöjd, så innebär det att kunden får vad han vill ha. Det betyder en felfri produkt, rätt produkt, rätt mängd, och levererad i tid, varje gång. Dessutom krävs korrekt fakturering, samt korrekt bemötande av Sälj & Marknad och Support. Standarden sätter basala krav som en verksamhet måste följa för att underlätta att uppnå målet med nöjda kunder. Man kan säga att ISO 9001 är en arbetsmetodik för kvalitetssäkring av en verksamhet. En sund seriös verksamhet uppfyller i princip alla krav i ISO 9001.

Utifrån målet nöjda kunder drivs allt kvalitetsarbete i hela verksamheten. Detta eftersom alla delar i verksamheten behövs, direkt eller indirekt. Verksamheten fungerar som en kedja, om en länk vilken som helst är undermålig eller brister så är det inte mycket till kedja. Det spelar ingen roll hur bra alla andra länkar är. Den svagaste länken avgör hur bra kedjan är. Därför involveras alla delar av verksamheten i kvalitetsarbetet.

 

Ständig förbättring är ett nyckelbegrepp inom ISO 9001. Det är en arbetsmetodik som i princip alla seriösa verksamheter tillämpar, mer eller mindre organiserat. Det är en fråga om att lära sig av sina misstag, och vilja bli bättre. Det är en grundläggande mänsklig egenskap som i en verksamhet ytterligare motiveras av att vilja ha nöjda återkommande kunder och minimera interna problem, vilket leder till effektivitet och lönsamhet. ISO 9001 har standardiserat en arbetsgång för att snabbt, effektivt och kontrollerat bedriva kontinuerligt förbättringsarbete i hela verksamheten, och att dra nytta av samtligas kunskaper och erfarenheter.

Ständig förbättring tar hänsyn till att vi lever i en dynamisk och komplex tid där utvecklingen ständigt går framåt. Dvs man har frångått en statisk modell för verksamheten. Ständig förbättring är en mer iterativ process, som evolutionen, vilken sedan urminnes tider har varit ett mycket framgångsrikt koncept.

När man tar i beaktande den ständiga produktutvecklingen, som inkluderar tillverkningsmetodik och utrustning, så inser man att pga ständigt ändrade rutiner så finns det ständigt nya misstag att begå, nya förbiseenden att göra. Alltså är ständig förbättring ett mycket viktigt verktyg.

 

Tillbaka till Kvalitet

 

 

 

Ring eller maila mig så kan vi diskutera era behov och vad jag kan göra för att hjälpa er.

 

Kvalitetskonsult Stefan Johansson (vilande) Tel: 070-676 1563 stefan@kvalitetipraktiken.se

Senast uppdaterad 15-01-09