Kvalitet

Kvalitet i praktiken

Kvalitet

 

Kännetecken på ett bra och effektivt ledningssystem för kvalitet

 

Ett bra kvalitetsledningssystem hjälper till att effektivisera verksamheten. Bl a genom att ledningen får en god och lättillgänglig kontroll över verksamheten och dess utveckling, men även genom att minska onödiga merkostnader som uppstår t ex vid kassation och omarbete.

 

Ett bra kvalitetsledningssystem måste fungera i praktiken, dvs användas av alla. Det ska tjäna som en guide vid osäkerhet. För att göra det så måste det vara enkelt och användarvänligt, samt lättillgängligt. Världens bästa kvalitetssystem på pappret hjälper inte. Det är endast genom dess tillämpning i praktiken som det tillför något till verksamheten.

 

Ett bra kvalitetsledningssystem är skräddarsytt efter verksamhetens behov och anpassat efter mänskliga egenskaper och beteenden. Det är alltid människor som driver verksamheten och som genom sitt praktiska dagliga arbete avgör vilken kvalitetsnivå som faktiskt uppnås.

 

Hur kan ett ledningssystem för kvalitet effektivisera verksamheten?

 

Se exempel på fördelar som gagnar hela verksamheten.

 

ISO 9001

 

ISO 9001 är den gyllene standarden och grunden för allt seriöst kvalitetsarbete.

 

Kvalitetsbristkostnader

 

Kvalitetsbristkostnader är alla de kostnader som undermålig kvalitet av ena eller andra slaget för med sig. Därför är det dyrt med dålig kvalitet.

 

Kundnöjdhet/kundtillfredsställelse

 

Kundnöjdhet/kundtillfredsställelse är utgångspunkten för ISO 9001.

 

Ständig förbättring

 

Ständig förbättring är en drivande arbetsmetodik för det kontinuerliga kvalitetsarbetet.

 

Felorsaker

 

Felorsaker är i grunden nästan alltid beroende på den mänskliga faktorn. Därför är det lämpligt att veta hur dessa risker kan motverkas.

 

 

 

Ring eller maila mig så kan vi diskutera era behov och vad jag kan göra för att hjälpa er.

 

Kvalitetskonsult Stefan Johansson (vilande) Tel: 070-676 1563 stefan@kvalitetipraktiken.se

Senast uppdaterad 15-01-09