Felorsaker

Kvalitet i praktiken

Felorsaker

 

Den vanligaste felorsaken är den mänskliga faktorn. Vi missuppfattar, vi gör fel, vi tänker fel, vi är ouppmärksamma, hjärnan tar genvägar etc. Orsaken till detta är hur vi är ”designade”. Vi är inte designade att vara felfria, tvärtom, vi är designade att ta snabba beslut oavsett om vi har något vettigt beslutsunderlag eller inte. Vi kan bara vara 100% fokuserade och uppmärksamma korta stunder. Endast triviala rutinuppgifter går att ”multitaska” utan att det blir fel (alltför ofta). Vi behöver sova för att fungera. Ju mindre sömn desto sämre presterar vi. Det här är exempel på mänskliga egenskaper som är lämpliga att känna till. Det är också viktigt att veta i vilka situationer de olika riskerna ökar respektive minskar, samt vilka förutsättningar de kräver. Vet man det kan man parera i ett kvalitetsledningssystem för att minimera fel som kan uppstå pga dem.

 

Vanliga felorsaker på kort sikt är t ex ständig förändring pga nyutveckling av produkter, omorganisation, ny tillverkningsutrustning & tillverkningsmetoder, nya datasystem etc som innebär ändrade rutiner vilket i sin tur bäddar för ökad risk för nya misstag.

 

Tillbaka till Kvalitet

 

 

 

Ring eller maila mig så kan vi diskutera era behov och vad jag kan göra för att hjälpa er.

 

Kvalitetskonsult Stefan Johansson (vilande) Tel: 070-676 1563 stefan@kvalitetipraktiken.se

Senast uppdaterad 15-01-09