Ledningssystem effektiviserar

Kvalitet i praktiken

Hur kan ett ledningssystem för kvalitet effektivisera verksamheten?

 

• Genom att minska onödiga kostnader (kvalitetsbristkostnader) såsom t ex omarbete och kassation.

 

• Genom att minska problem med inköp av varor och tjänster.

 

• Genom att öka leveransprecisionen. Dvs att leverera i tid, i rätt kvantitet och med rätt kvalitet. Vilket medför färre reklamationer/returer/omarbeten/garantiåtaganden, och därmed nöjdare kunder.

 

• Genom metodik snabba upp arbetsprocesser. T ex med hjälp av checklistor.

 

• Genom att ge bättre och mer samlad överblick och kontroll över verksamheten så sparas tid.

 

• Genom tillämpning av konkret kvantifierad målstyrning erhålls en mycket snabb och effektiv ledning av verksamheten mot uppställda mål.

 

• Genom att använda välvalda nyckeltal/mätetal/KPI så erhålls en mycket snabb metod att följa upp verksamheten genom trender av väsentliga data. Det innebär också att åtgärder snabbt kan sättas in på rätt ställe om något område inte följer plan.

 

• Genom att bryta ner verksamheten i mindre beståndsdelar, (såsom t ex inköp, utveckling, produktion, försäljning och service), så blir det lättare att hitta svagheter/problemområden som då kan åtgärdas.

 

• Genom att öka förståelsen för hur den egna arbetsinsatsen påverkar verksamheten, (och i förlängningen anställning, arbetsvillkor och lön).

 

Tillbaka till Kvalitet

 

 

 

Ring eller maila mig så kan vi diskutera era behov och vad jag kan göra för att hjälpa er.

 

Kvalitetskonsult Stefan Johansson (vilande) Tel: 070-676 1563 stefan@kvalitetipraktiken.se

Senast uppdaterad 15-01-09