Ständig förbättring

Kvalitet i praktiken

Ständig förbättring

 

Ständig förbättring är ett nyckelbegrepp inom ISO 9001. Det är en arbetsmetodik som i princip alla seriösa verksamheter tillämpar, mer eller mindre organiserat. Det är en fråga om att lära sig av sina misstag, och vilja bli bättre. Det är en grundläggande mänsklig egenskap som i en verksamhet ytterligare motiveras av att vilja ha nöjda återkommande kunder och minimera interna problem, vilket leder till effektivitet och lönsamhet. ISO 9001 har standardiserat en arbetsgång för att snabbt, effektivt och kontrollerat bedriva kontinuerligt förbättringsarbete i hela verksamheten, och att dra nytta av samtligas kunskaper och erfarenheter.

Ständig förbättring tar hänsyn till att vi lever i en dynamisk och komplex tid där utvecklingen ständigt går framåt. Dvs man har frångått en statisk modell för verksamheten. Ständig förbättring är en mer iterativ process, som evolutionen, vilken sedan urminnes tider har varit ett mycket framgångsrikt koncept.

När man tar i beaktande den ständiga produktutvecklingen, som inkluderar tillverkningsmetodik och utrustning, så inser man att pga ständigt ändrade rutiner så finns det ständigt nya misstag att begå, nya förbiseenden att göra. Alltså är ständig förbättring ett mycket viktigt verktyg.

 

Tillbaka till Kvalitet

 

 

 

Ring eller maila mig så kan vi diskutera era behov och vad jag kan göra för att hjälpa er.

 

Kvalitetskonsult Stefan Johansson (vilande) Tel: 070-676 1563 stefan@kvalitetipraktiken.se

Senast uppdaterad 15-01-09