Om

Kvalitet i praktiken

Välkommen till Kvalitet i praktiken

Företaget är nu vilande, men jag svarar på frågor och finns tillgänglig för anställning. Hör gärna av er. Jag kan ev tänka mig att hjälpa till gratis då kvalitet är så roligt.

 

Jag är en kvalitetskonsult som anpassar kvalitetssystem (ISO 9001) efter våra mänskliga förutsättningar och företagets behov. Det ger enkla och användarvänliga kvalitetssystem.

Om inte ovanstående helhetsgrepp är aktuellt så hjälper jag gärna till med allt övrigt kvalitetsrelaterat arbete som kan tänkas finnas. Långa som korta uppdrag.

Varje uppdrag är för mig ett referensuppdrag. Se Kvalitet i praktiken som en extra kvalitetsresurs.

 

Henry Ford lär en gång ha sagt “Quality means doing it right when no one is looking”, och det är precis vad Kvalitet i praktiken syftar till.

 

Inriktning

Att minska kvalitetsbristkostnader i era verksamheter.

Enligt forskning tycks 10-40% av ett normalt företags totala omsättning bero på kostnader orsakade av dålig kvalitet. Genom att utforma kvalitetsarbetet på lämpligt sätt så läggs fokus på att verksamheten bedrivs effektivt. Syftet är att kvalitetsarbetet ska öka lönsamheten.

 

Primärt vill jag hjälpa mindre företag med deras kvalitetsarbete.

Ju tidigare det organiserade kvalitetsarbetet implementeras och kommer igång desto bättre för verksamheten. Kvalitetsarbetet följer sedan enkelt och naturligt verksamhetens utveckling. Dessutom erhålls ett naturligt kvalitets-tänk i hela verksamheten framöver.

Kvalitetsledningssystemet hjälper till att strukturera både den operativa verksamheten och ledningen av företaget.

Syftet är att optimera förutsättningarna för en framgångsrik, effektiv och lönsam verksamhet.

 

Om mig

Jag som driver Kvalitet i praktiken är ingenjör med beteendevetenskaplig forskarutbildning, som har mångårig erfarenhet av produktion och kvalitet, i nära samarbete med F&U. Även internationell erfarenhet. Kombinationen ingenjör & beteendevetare ger unika förutsättningar att skapa användarvänliga kvalitetssystem, anpassade efter mänskliga förmågor och egenskaper, vilket borgar för kvalitet i praktiken.

 

Erfarenhet

Aker Solutions - Project Quality Engineer 6 mån (kontrakt)

Ranatec Instrument - Kvalitetsingenjör 1 mån (projektanställning)

Synopsys HPG - Kvalitetsansvarig 4 år

ProstaLund - Produktionsingenjör 5 år

Ericsson Radar Electronics - Provare 5 år

 

 

Loggan

Bulldoggen i loggan symboliserar inte något som har med kvalitet att göra, utan är en skiss av vår bulldogg Preston som vi hade förut. En härlig hund, numera djupt saknad, men icke desto mindre så blir jag glad av bulldoggar, och har därför valt att ha den som logga.

(Loggan är framtagen av Zab Art.)

 

 

 

Företaget startade jag 13-07-29.

Företaget är vilande from 14-01-29.

 

 

 

Ring eller maila mig så kan vi diskutera era behov och vad jag kan göra för att hjälpa er.

Kvalitetskonsult Stefan Johansson (vilande) Tel: 070-676 1563 stefan@kvalitetipraktiken.se

Senast uppdaterad 15-01-09